Ngày 12/12/2019, 3 cán bộ giảng viên và 1 sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học An Giang đã được tuyên dương tại “Liên hoan Cán bộ trẻ tiêu biểu và Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM năm 2019” do Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.

Liên hoan nhằm giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng các điển hình cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ và sinh viên 5 tốt tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM; đồng thời là dịp để đại biểu các trường thành viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác và trong học tập.
Tại Liên hoan, ĐHQG-HCM đã tuyên dương 46 cán bộ trẻ tiêu biểu, 134 sinh viên 5 tốt, 11 sinh viên 5 tốt 03 năm liền và 6 tập thể sinh viên 5 tốt. Trường ĐHAG có ThS Nguyễn Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn khoa Sư phạm là 1 trong 10 đại biểu được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình ĐHQG-HCM”; ThS Trần Trung Quốc – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên và ThS Dương Thị Yến Thu – Cán bộ Trung tâm Quản lý dịch vụ, Phó Chủ Nhiệm CLB Bình đẳng giới được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM”; bạn Ngô Chí Linh – DH17TH, Phó Bí thư Đoàn khoa Công nghệ thông tin là 1 trong 14 đại biểu được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu ĐHQG-HCM”.

ThS Nguyễn Hồng Hải - đại biểu được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình ĐHQG-HCM”
ThS Nguyễn Hồng Hải - đại biểu được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu điển hình ĐHQG-HCM”

 

ThS Trần Trung Quốc và ThS Dương Thị Yến Thu được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM”
ThS Trần Trung Quốc và ThS Dương Thị Yến Thu được tuyên dương “Cán bộ trẻ tiêu biểu ĐHQG-HCM”

 

Bạn Ngô Chí Linh - đại biểu được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu ĐHQG-HCM”
Bạn Ngô Chí Linh - đại biểu được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu ĐHQG-HCM”


 

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Anh Thư - TV (tổng hợp)
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: