Ngày 19/5, giảng viên và sinh viên Trường Đại học An Giang đã được Tỉnh đoàn An Giang tuyên dương “Đảng viên tiêu biểu năm 2020” và “Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 – 2020”.

Cụ thể, đồng chí Đặng Thế Lực – Bí thư Đoàn trường và bạn Nguyễn Khanh Em - sinh viên lớp DH17BT được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020; đồng chí Dương Mai Linh – Phó Bí thư Đoàn trường được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2020.
Lễ tuyên dương là hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vinh danh 24 đoàn viên là Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020 và 23 gương Thanh niên tiên tiến học tập lời Bác. Đây là những tấm gương đảng viên trẻ, thanh niên điển hình tiên tiến xung kích đi đầu, nêu cao tinh thần tình nguyện, không ngừng học tập, rèn luyện, góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm của của “Thanh niên thời đại Hồ Chí Minh” trong cộng đồng xã hội, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Thế Lực – Bí thư Đoàn trường được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trung ương
Đồng chí Đặng Thế Lực – Bí thư Đoàn trường được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Tỉnh, giai đoạn 2018-2020

 

Đồng chí Dương Mai Linh – Phó Bí thư Đoàn trường được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2020
Đồng chí Dương Mai Linh – Phó Bí thư Đoàn trường được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2020

 

Bạn Nguyễn Khanh Em - sinh viên lớp DH17BT được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020
Bạn Nguyễn Khanh Em - sinh viên lớp DH17BT được tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh giai đoạn 2018-2020


 

Các điển hình tiêu biểu của Trường Đại học An Giang được tuyên dương tại buổi lễ
Các điển hình tiêu biểu của Trường Đại học An Giang được tuyên dương tại buổi lễ

Trung Quốc – P.CTSV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: