Đảng ủy

Ngày 3/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trường Đại học An Giang

STT Họ tên Chức vụ
1 Trần Văn Đạt Bí thư
2 Võ Văn Thắng Phó Bí thư
3 Hồ Nhã Phong Ủy viên Thường vụ
4 Hồ Thanh Bình Ủy viên Thường vụ
5 Trần Thị Thanh Huế Ủy viên Thường vụ
6 Phan Trung Dũng Ủy viên
7 Trần Thanh Hải Ủy viên
8 Đặng Thế Lực Ủy viên
9 Đoàn Thanh Nghị Ủy viên
10 Trần Lê Đăng Phương Ủy viên
11 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh Ủy viên
12 Trần Minh Tâm Ủy viên
13 Phạm Minh Tân Ủy viên
14 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Ủy viên
15 Phan Minh Trí Ủy viên