Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học An Giang được thành lập ngày 27/8/2020 gồm 25 thành viên, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và người học; nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và đại diện cho công đồng xã hội.

Với những thành phần ưu tú, tâm huyết, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội, Hội đồng trường sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, phù hợp, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học An Giang trong tương lai.

Trường Đại học An Giang


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC DANH
1 Trần Văn Đạt Bí thư Đảng ủy Chủ tịch
2 Võ Văn Thắng Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Lê Đăng Phương Trưởng khoa Khoa Luật và Khoa học chính trị Thư ký
4 Đoàn Văn An Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang Thành viên
5 Hồ Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Thành viên
6 Lê Quốc Cường Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Thành viên
7 Trần Thị Ngọc Diễm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Thành viên
8 Huỳnh Thành Đạt UV BCH Trung ương Đảng; Bộ trưởng Thành viên Bộ Khoa học và Công nghệ Thành viên
9 Dương Phương Đông Phó Trưởng khoa Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật Thành viên
10 Trần Quang Hiền Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Thành viên
11 La Hồng Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Thành viên
12 Trần Thị Thanh Huế Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ Thành viên
13 Lâm Thị Mỹ Linh Phó Trưởng khoa Khoa sư phạm Thành viên
14 Nguyễn Thị Thanh Loan Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Thành viên
15 Đoàn Thanh Nghị Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin Thành viên
16 Hồ Nhã Phong Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị Thành viên
17 Lê Văn Phước Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang Thành viên
18 Vũ Hải Quân UV BCH Trung ương Đảng; Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Thành viên
DANH SÁCH CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
I. BAN KIỂM SOÁT
1 ThS Hồ Nhã Phong Trưởng ban
2 TS Trần Lê Đăng Phương Thành viên
3 ThS Lê Quốc Cường Thành viên
4 TS Phạm Huỳnh Thanh Vân Thành viên
5 ThS Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên
II. BAN CHIẾN LƯỢC
1 TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh Trưởng ban
2 PGS,TS Huỳnh Thành Đạt Thành viên
3 PGS,TS Vũ Hải Quân Thành viên
4 Ông Lê Văn Phước Thành viên
5 PGS,TS Trần Văn Đạt Thành viên
6 PGS,TS Võ Văn Thắng Thành viên
7 PGS,TS Hồ Thanh Bình Thành viên
III. BAN CHUYÊN MÔN
1 PGS,TS Nguyễn Trung Thành Trưởng ban
2 TS Trần Thị Thanh Huế Thành viên
3 ThS Phan Minh Trí Thành viên
4 TS Nguyễn Hữu Trí Thành viên
5 TS Lâm Thị Mỹ Linh Thành viên
6 TS Đoàn Thanh Nghị Thành viên
7 ThS Nguyễn Thị Ngọc Thơ Thành viên