Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường Đại học An Giang được thành lập ngày 27/8/2020 gồm 25 thành viên, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và người học; nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và đại diện cho công đồng xã hội.

Với những thành phần ưu tú, tâm huyết, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội, Hội đồng trường sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, phù hợp, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học An Giang trong tương lai.

Trường Đại học An Giang


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC DANH
1 Trần Văn Đạt Bí thư Đảng ủy Chủ tịch
2 Võ Văn Thắng Hiệu trưởng Phó Chủ tịch
3 Trần Lê Đăng Phương Trưởng khoa Khoa Luật và Khoa học chính trị Thư ký
4 Đoàn Văn An Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang Thành viên
5 Tầng Phú An Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Thành viên
6 Hồ Thanh Bình Phó Hiệu trưởng Thành viên
7 Lê Quốc Cường Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang Thành viên
8 Trần Thị Ngọc Diễm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Thành viên
9 Hà Trọng Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần bất động sản Ngọc Viễn Đông Thành viên
10 Dương Phương Đông Phó Trưởng khoa Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật Thành viên
11 Trần Quang Hiền Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Thành viên
12 Nguyễn Thị Thanh Loan Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên Thành viên
13 Đoàn Thanh Nghị Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin Thành viên
14 Hồ Nhã Phong Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị Thành viên
15 Lê Văn Phước UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang Thành viên
16 Vũ Hải Quân UV BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Thành viên
17 Nguyễn Trần Nhẫn Tánh Viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Thành viên
18 Nguyễn Trung Thành Trưởng phòng Phòng Đào tạo Thành viên
19 Nguyễn Phương Thảo Trưởng khoa Khoa sư phạm Thành viên
20 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Thành viên
21 Huỳnh Văn Thòn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời Thành viên
22 Đổ Thị Cẩm Tiên UV BCH Đoàn Trường Đại học An Giang Thành viên
23 Phan Minh Trí Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học An Giang Thành viên
24 Nguyễn Hữu Trí Trưởng phòng Phòng Quan hệ đối ngoại Thành viên
25 Phạm Huỳnh Thanh Vân Giảng viên Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên Thành viên
DANH SÁCH CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
I. BAN KIỂM SOÁT
1 ThS Hồ Nhã Phong Trưởng ban
2 TS Trần Lê Đăng Phương Thành viên
3 ThS Lê Quốc Cường Thành viên
4 TS Phạm Huỳnh Thanh Vân Thành viên
5 ThS Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên
II. BAN CHIẾN LƯỢC
1 TS Nguyễn Trần Nhẫn Tánh Trưởng ban
2 PGS,TS Vũ Hải Quân Thành viên
3 Ông Lê Văn Phước Thành viên
4 PGS,TS Trần Văn Đạt Thành viên
5 PGS,TS Võ Văn Thắng Thành viên
6 PGS,TS Hồ Thanh Bình Thành viên
III. BAN CHUYÊN MÔN
1 PGS,TS Nguyễn Trung Thành Trưởng ban
2 ThS Phan Minh Trí Thành viên
3 TS Nguyễn Hữu Trí Thành viên
4 TS Đoàn Thanh Nghị Thành viên
5 ThS Nguyễn Thị Ngọc Thơ Thành viên