Thông tin liên hệ


Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Trường Đại Học An Giang

Địa chỉ: Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại

+84 296 6256565 ext 1900

Fax

+84 296 3842560