Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021-2022

  • 21/06/2021 15:14

"...Trường Đại học An Giang lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021 - 2022"

Xem tiếp

Họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn triển khai công tác đánh giá ngoài cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn FIBAA

  • 17/06/2021 16:01

Ngày 16/6, Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác đánh giá ngoài cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn FIBAA.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến” và giáo trình “Nhập môn đa tạp khả vi”

  • 03/06/2021 16:39

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 02 giáo trình.

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2021

  • 28/05/2021 14:49

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2021"

Xem tiếp

Đánh giá cấp ĐHQG-HCM 04 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

  • 29/04/2021 22:02

Ngày 28 và 29/4/2021, Trường Đại học An Giang đã tiếp Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia thực hiện đánh giá ngoài...

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 giáo trình chuyên ngành Công nghệ sinh học

  • 12/05/2021 21:07

Ngày 12/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Công nghệ sinh học

Xem tiếp

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng

  • 11/05/2021 13:25

Ngày 07/5, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 12 học viên cao học chuyên ngành Khoa học Cây trồng khoá 4.

Xem tiếp

Hội nghị xây dựng Kế hoạch chiến lược Trường Đại học An Giang giai đoạn 2021-2025

  • 10/05/2021 14:28

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị xây dựng Kế hoạch chiến lược Trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Chăn nuôi Thú y

  • 10/05/2021 08:15

Ngày 7/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Chăn nuôi Thú y

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết 4 giáo trình của Khoa Sư phạm

  • 07/05/2021 14:21

Ngày 4/5/2021, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 4 giáo trình giảng dạy thuộc Khoa Sư phạm. Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện sự năng động trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của tập thể cán bộ, giảng viên của Trường.

Xem tiếp