Thêm 02 đề cương chi tiết giáo trình của Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM được xét duyệt

  • 20/04/2022 09:28

Ngày 15/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang (ĐHAG), ĐHQG-HCM đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 giáo trình chuyên ngành Kỹ thuật - Môi trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Thêm 3 đề cương giáo trình thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên được xét duyệt

  • 08/04/2022 14:11

Ngày 6/4, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 3 giáo trình bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Thẩm định 03 đề cương chi tiết giáo trình

  • 08/04/2022 14:00

Ngày 6/4, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định 3 đề cương chi tiết (ĐCCT) giáo trình bằng hình thức trực tuyến. PGS. TS Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Đào tạo đã chủ trì phiên thẩm định.

Xem tiếp

Họp chuẩn bị triển khai đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0

  • 06/04/2022 16:38

Ngày 05/4, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM (ĐHAG, ĐHQG-HCM) đã tổ chức họp trực tuyến với Thư ký AUN-QA để triển khai các nội dung chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài 04 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0, gồm các ngành: Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán, Kỹ thuật phần mềm.

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Thú y trình độ Đại học

  • 01/04/2022 15:22

Ngày 31/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Thú y trình độ đại học.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 01 sách chuyên khảo và 02 giáo trình

  • 31/03/2022 13:35

Ngày 29/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết sách chuyên khảo và giáo trình bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học

  • 31/03/2022 13:27

Sáng 30/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm trình độ đại học. PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang chủ trì phiên thẩm định.

Xem tiếp

Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ khóa 27 (2018-2020)

  • 15/03/2022 10:39

Ngày 12/3, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho Tân Thạc sĩ các ngành do Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế liên kết đào tạo.

Xem tiếp

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật kinh tế

  • 30/03/2022 10:08

Ngày 29/3, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ cho các học viên ngành Luật Kinh tế do Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo.

Xem tiếp

Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm 2022

  • 19/03/2022 09:03

Ngày 17/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm 2022.

Xem tiếp