Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm theo chuẩn AUN – QA

  • 16/07/2020 15:35

Ngày 15/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và ngành Kỹ thuật Phần mềm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network).

Xem tiếp

Hội thảo và tập huấn "Chuyển đổi số trong lớp học"

  • 16/07/2020 10:13

Ngày 15-16/7/2020, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) phối hợp cùng Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP), Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM, Doanh nghiệp khởi nghiệp giáo dục Cohota tổ chức Hội thảo và tập huấn với chủ đề "Chuyển đổi số trong lớp học".

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

  • 09/07/2020 14:59

Sáng 08/7/2020, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ Thực phẩm trình độ thạc sĩ theo quy trình mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2020 – 2021

  • 17/06/2020 11:55

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức giáo dục chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/...

Xem tiếp

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc và Giáo dục Thể chất

  • 17/06/2020 09:59

Thực hiện theo quy trình mở ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 16/6, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ đại học và ngành Giáo dục Thể chất trình độ đại học.

Xem tiếp

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Triết học và Giáo dục mầm non

  • 06/03/2019 14:22

Ngày 3/3/2019, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Triết học và ngành Giáo dục mầm non.

Xem tiếp

Lễ Khai giảng lớp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

  • 18/02/2019 07:59

Sáng ngày 16/02/2019, tại Trường Đại học An Giang đã diễn ra Lễ Khai giảng các lớp cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, niên khóa 2018-2020.

Xem tiếp

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hình thức giáo dục chính quy năm 2019

  • 23/01/2019 10:23

Chi tiết thông báo, mời xem tập tin đính kèm!

Xem tiếp