Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của 16 mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma zedoaria Rosc.) trồng trong điều kiện tại An Giang” (Mã đề tài: 16.20.NN) do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền, Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và TNTN, làm chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài NCKH của ThS. Võ Thị Xuân Tuyền

 

ThS. Võ Thị Xuân Tuyền - Giảng viên BM Khoa học Cây trồng, chủ nhiệm đề tài

Đề tài đã đánh giá được đặc điểm nông học của 16 mẫu giống Nghệ Đen và xác định hàm lượng Curcuminoid trong củ Nghệ Đen làm cơ sở cho công tác chọn giống; từ đó cung cấp những dữ liệu cho công tác bảo tồn, quy hoạch, tuyển chọn, nhân giống và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu quý này. Kết quả nghiên cứu của đề tài còn đóng góp và bổ sung nguồn tài liệu cho công tác nghiên cứu và giảng dạy ở Bộ môn Khoa học Cây trồng và các bộ môn có liên quan.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Sau khi nghe tác giả báo cáo đề tài, Hội đồng đã đề nghị điều chỉnh tên đề tài: “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcuminoid của 16 mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma zedoaria Roscoe.) trồng tại phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang”.

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại Khá (84,14/100 điểm) và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu.

Minh Trí

Hình ảnh :

Tin liên quan: