Sáng ngày 27/5, Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học An Giang đã họp triển khai giai đoạn 2 công tác tự đánh giá, tiến tới đăng ký đánh giá ngoài. Đến dự và chủ trì cuộc họp có TS.Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHAG, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá.

Thay mặt cho Hội đồng Tự đánh giá, ThS. Trương Thanh Hải - Phó Trưởng Ban thư ký đã báo cáo tổng quát tình hình và tiến độ, kết quả giai đoạn 1 và dự kiến các hoạt động giai đoạn 2. Bên cạnh đó, Ban Thư ký cũng đã thông tin đến thành viên của Hội đồng những văn bản quan trọng như: Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2; Bảng phân công công việc cho từng nhóm chuyên trách; Danh mục minh chứng và kết quả những rà soát ban đầu, những cơ sở dữ liệu mới cần cập nhật bổ sung trong giai đoạn 2012 - 2017.

Theo Kế hoạch tổng thể, công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Trường được chia thành 4 giai đoạn chính: (1) Kiện toàn Hội đồng và tổ chức cập nhật báo cáo Tự đánh giá, (2) Thẩm định báo cáo tự đánh giá, (3) Triển khai hoạt động đánh giá ngoài, (4) Thẩm định kết quả và Công nhận chất lượng giáo dục. Việc thẩm định báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của Trường sẽ do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, TS.Nguyễn Thanh Bình cho rằng việc thực hiện công tác tự đánh giá là thể hiện tính tự chủ  tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ các hoạt động. Đồng chí hy vọng các thành viên Hội đồng sẽ nỗ lực làm việc hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả việc tự đánh giá Trường, tiến tới đánh giá ngoài thành công nhằm khẳng định chất lượng giáo dục của Trường ĐHAG.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: