Ngày 05/2/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài và triển khai công tác cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường giai đoạn 2017-2022. Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu Nhà trường và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, ThS. Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Ủy viên thường trực Hội đồng, đã báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Trường ĐHAG. Theo Kết quả thẩm định của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 31/01/2018, có 11/11 thành viên của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã bỏ phiếu đồng ý công nhận Trường Đại học An Giang đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2018-2023 (lễ công bố và trao chứng nhận cho Trường sẽ được diễn ra vào cuối tháng 2/2018).

Thực hiện khuyến nghị của các chuyên gia Đoàn đánh giá ngoài, Trường ĐHAG đã đề ra Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường giai đoạn 2017-2022. Tại Hội nghị, PGS,TS. Trần Văn Đạt – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đảm bảo chất lượng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã triển khai chi tiết các nội dung của Kế hoạch. Theo đó, toàn thể các đơn vị, công chức, viên chức, giảng viên và người học trong Trường cần tập trung thực hiện 104 công việc xoay quanh 10 hoạt động: Sứ mạng và mục tiêu; Tổ chức và quản lý; Chương trình đào tạo; Hoạt động đào tạo; Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; Người học; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Hợp tác quốc tế; Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; Tài chính và quản lý tài chính.

Quý thầy, cô tham dự cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội nghị nhằm giúp cho công tác triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường đạt hiệu quả.

Được biết, theo Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường giai đoạn 2017-2022, Nhà trường sẽ có báo cáo kết quả thực hiện vào tháng 7 hàng năm, vào giữa giai đoạn (năm 2020) và sẽ được đánh giá lại vào cuối giai đoạn (năm 2022) theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Anh Thư – TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: