Chiều 26/8, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Thành Nam - Đại diện Ban Tổ chức cán bộ ĐHQG - HCM, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng 365 đại biểu là viên chức và người lao động của Trường.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018, Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng trường có quyền quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; đồng thời có nhiệm vụ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học; quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành; quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu các thành viên Hội đồng Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 25 đồng chí đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và người học; đại diện nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và đại diện cho cộng đồng xã hội. Trong đó, thành phần đương nhiên là 04 đồng chí, thành phần trong đơn vị là 13 đồng chí, thành phần ngoài đơn vị là 08 đồng chí. Trong phiên họp mở rộng vào ngày 29/8/2020, Hội đồng Trường sẽ tiến hành bầu chọn các chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký.
Với những thành phần ưu tú, tâm huyết, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động và cộng đồng xã hội, Hội đồng Trường sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, phù hợp, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học An Giang trong tương lai.

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn và danh sách giới thiệu các thành viên vào Hội đồng Trường
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn và danh sách giới thiệu các thành viên vào Hội đồng Trường

 

 Đại biểu tham dự Hội nghị
 Đại biểu tham dự Hội nghị

 

ThS Hà Thanh Hùng – Phó Trưởng Phòng Tổ chức chính trị công bố thể lệ bầu cử
ThS Hà Thanh Hùng – Phó Trưởng Phòng Tổ chức chính trị công bố thể lệ bầu cử


 

Đại biểu tham gia bầu cử tại Hội nghị
Đại biểu tham gia bầu cử tại Hội nghị

Huỳnh Cam - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: