Sáng 21/5, Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Văn Hưng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Phát – Chuyên viên chính Phòng Tổ chức Đảng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, trưởng phó các phòng và tương đương, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội.
Hội nghị được tổ chức trên cơ sở hướng dẫn số 02 ngày 27/11/2019 của Tỉnh ủy An Giang về một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch số 132 ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Trường Đại học An Giang về tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Sau khi tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến dựa trên Đề án Ban Chấp hành, điều kiện, cơ cấu theo quy định và phương hướng công tác nhân sự cấp ủy  của Đảng bộ Trường, Hội nghị đã thực hiện bước 2 của quy trình nhân sự nhằm lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư; Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra (UBKT); Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại biểu tham dự đã thống nhất với danh sách nhân sự dự kiến và đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự. Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân sự cấp ủy Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra theo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Võ Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

 

2.	Đồng chí Hồ Nhã Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thông qu Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (bao gồm nhân sự tái cử và lần đầu tham gia)
Đồng chí Hồ Nhã Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thông qu Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (bao gồm nhân sự tái cử và lần đầu tham gia)

 

Ban chủ tọa Hội nghị
Ban chủ tọa Hội nghị


 

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban tổ chức Tỉnh ủy tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

 

Đại biểu tham dự phát biểu ý kiến
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự

 

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự
Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban tổ chức Tỉnh ủy tham dự Hội nghị


Huỳnh Cam - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: