Thực hiện Kế hoạch số 956/KH – ĐHAG về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học An Giang, từ ngày 23/8/2018 đến 29/8/2018, tại 15 công đoàn bộ phận trực thuộc Trường đã triển khai Hội nghị cấp cơ sở.

Tại các hội nghị, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị đã được thông tin, tham gia trao đổi, góp ý các văn bản của Nhà trường, gồm: Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và Kế hoạch năm học 2018-2019; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân. Bên cạnh đó, công đoàn viên cũng góp ý cho báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới của công đoàn bộ phận mình.

Toàn cảnh Hội nghị Công đoàn bộ phận 4 (Thư viện)
Toàn cảnh Hội nghị Công đoàn bộ phận 4 (Thư viện)
Đồng chí Ngô Thị Kim Duyên - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Trường ĐHAG, Chủ tịch CĐBP 4 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Trường
Đồng chí Ngô Thị Kim Duyên - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Trường ĐHAG, Chủ tịch CĐBP 4 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Trường

Các ý kiến đóng góp của các công đoàn viên sẽ được tổng hợp, gửi đến lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo Công đoàn cơ sở và sẽ được giải trình tại Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường diễn ra vào ngày 8/9/2018 sắp tới.

Hội nghị cán bộ, viên chức là một hoạt động thường niên của Trường Đại học An Giang. Thông qua Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, qua ý kiến đóng góp giúp lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Đoàn viên công đoàn đọc và góp ý cho các văn bản
Đoàn viên công đoàn đọc và góp ý cho các văn bản
Công đoàn viên Công đoàn bộ phận 10 (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường, Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Tin học) tham dự Hội nghị của đơn vị mình
Công đoàn viên Công đoàn bộ phận 10 (Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường, Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Tin học) tham dự Hội nghị của đơn vị mình

Thanh Vị - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: