Ngày 27/10, Đảng ủy Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cho lãnh đạo các đơn vị, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Trường.

Tháng 8 vừa qua, Trường Đại học An Giang tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội đã tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ, được 100% đại biểu tham dự tán thành. Việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tạo đồng thuận cao trong nhận thức, tư tưởng cán bộ, đảng viên là việc hết sức quan trọng.
Tại Hội nghị, các đảng viên đã được PGS.TS Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy như: Mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ Đại hội; các đột phá chiến lược; 20 chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; 11 giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ.
Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nhân dịp này, Đảng ủy cũng đã công bố và trao Quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Tổ chức Đảng ủy; Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ngoài ra, Đảng ủy cũng đã làm lễ tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Răng – Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị.

Anh Thư – TV

Đảng viên tham dự Hội nghị
Đảng viên tham dự Hội nghị

 

PGS.TS Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHAG
PGS.TS Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHAG

 

Bí thư Đảng ủy trao quyết định và tặng hoa cho Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy
Bí thư Đảng ủy trao quyết định và tặng hoa cho Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy


 

Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Răng
Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Răng

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: