Ngày 14/11/2020, Trường Đại học An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức “Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” cho toàn thể đảng viên của Trường.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh; từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hội nghị còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự dân chủ, kỷ cương, trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược của nhà trường.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Thành – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Vị - TV

Đồng chí Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy Trường ĐHAG phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy Trường ĐHAG phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Lê Chí Thành – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Chí Thành – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

 

Đảng viên của Trường tham gia Hội nghị
Đảng viên của Trường tham gia Hội nghị

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: