Thực hiện Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, sáng ngày 12/11, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và thương mại hóa sản phẩm". Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban Giám hiệu cùng quý thầy, cô lãnh đạo các đơn vị và gần 200 cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học trong những năm gần đây, thảo luận các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo thành lập Quỹ tài trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm của Trường.

Theo TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, trong năm học 2015 - 2016, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cụ thể là thực hiện 13 dự án quốc tế (tăng gần gấp đôi so với 2 năm học trước); nghiệm thu 50 đề tài NCKH cấp Bộ/Nhà nước, cấp Tỉnh và cấp cơ sở; biên soạn và xuất bản 36 sách - giáo trình - tài liệu giảng dạy; có trên 350 bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và kỷ yếu Hội thảo trong và ngoài nước; xuất bản Tạp chí khoa học với 5 số tiếng Việt và 5 số tiếng Anh.

Tuy nhiên, hoạt động KHCN của Trường cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế như: chưa hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh theo từng lĩnh vực; việc biên soạn và xuất bản sách, giáo trình chưa tương xứng với nguồn nhân lực hiện có (mới có 7/44 tiến sĩ đã và đang biên soạn giáo trình); chưa liên kết được nhiều với các viện, trường và doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong năm học này, Nhà trường tập trung đẩy mạnh các giải pháp như: mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và NCKH với các viện, trường trong và ngoài nước; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đa dạng hóa các hình thức quảng bá sản phẩm NCKH; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động NCKH bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, Trường sẽ nghiên cứu xây dựng Quỹ phát triển khoa học công nghệ, nhằm huy động các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, cựu sinh viên để hỗ trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sở hữu trí tuệ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH và thương mại hóa sản phẩm. Về nghiên cứu khoa học tự nhiên, Nhà trường cần thành lập nhóm nghiên cứu liên ngành để tăng thêm sức mạnh và uy tín cho Trường khi viết dự án xin tài trợ, đấu thầu các đề tài và liên kết giữa nhà khoa học với doanh nghiệp; bên cạnh đó, có thể xây dựng nhóm nghiên cứu "bám rễ" ở các trường quốc tế nhằm học hỏi công nghệ mới, từng bước xây dựng được đội ngũ khoa học mạnh. Về nghiên cứu khoa học xã hội, cần đẩy mạnh việc liên kết đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho các trường phổ thông trong tỉnh và khu vực. Về xuất bản, có thể liên kết giữa các giảng viên đã có đề tài nghiên cứu với đội ngũ giảng viên chuyên ngành ngoại ngữ để hỗ trợ dịch thuật, tăng số lượng bài báo quốc tế. Về xây dựng Quỹ phát triển khoa học công nghệ, cần vận động sự tham gia của cựu sinh viên để tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí và giúp sinh viên khởi nghiệp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, PGS. TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng về những vấn đề có liên quan như: rà soát và lựa chọn những sản phẩm tiềm năng có thể thương mại hóa; nghiên cứu các văn bản pháp lý và tư vấn hoạt động để thành lập Quỹ phát triển KHCN; vận động cựu sinh viên tham gia và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại Trường .v.v... Hiệu trưởng cho biết, Nhà trường đang cố gắng hết sức để vận động đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Khu thí nghiệm thực hành nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và thí nghiệm chuyên sâu. Hiệu trưởng kêu gọi sự hợp tác của tập thể giảng viên để hoạt động khoa học công nghệ của Trường ngày càng phát triển, góp phần nâng cao uy tín Trường ĐHAG trong khu vực và trong cả nước.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: