Ngày 08/6/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học cho các thành viên tham gia công tác tự đánh giá của Trường.

Hội nghị nhằm giúp giảng viên của Trường hiểu rõ hơn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học An Giang, thực hiện tốt công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2023. Hội nghị cũng nhằm triển khai công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 3.0; bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGD ĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới đăng ký kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng và uy tín của Trường Đại học An Giang.

Tham dự hội nghị có PGS, TS. Trần Văn Đạt và ThS. Lê Quốc Cường, các Phó Hiệu trưởng của Trường, và gần 300 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, thành viên Tổ đảm bảo chất lượng các đơn vị và thành viên tham gia tự đánh giá cấp CTĐT.

PGS, TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu Trưởng giới thiệu Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường ĐHAG và Bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục đại học

PGS, TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu Trưởng giới thiệu Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường ĐHAG và Bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục đại học

ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu một số vấn đề then chốt về tự đánh giá CTĐT

ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo giới thiệu một số vấn đề then chốt về tự đánh giá CTĐT

ThS. Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Báo cáo công tác tự đánh giá của Trường trong 10 năm qua

ThS. Trương Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Báo cáo công tác tự đánh giá của Trường trong 10 năm qua

Các đại biểu đã được thông tin những nội dung như: Báo cáo công tác tự đánh giá của Trường trong 10 năm qua; Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD&ĐT (Moet) và bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3. Đặc biệt, các đại biểu đã được PGS, TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng giới thiệu những vấn đề then chốt về hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong Trường ĐHAG và bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục đại học. Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đạt nêu rõ mối quan hệ giữa mô hình đảm bảo chất lượng bên trong với bộ tiêu chuẩn cấp CTĐT và cấp cơ sở giáo dục, đồng thời phân công cụ thể những công việc cần làm ngay đối với các đơn vị.

Theo lộ trình đến năm 2025, về cấp cơ sở giáo dục đào tạo, Nhà trường sẽ tiến hành tự đánh giá từ năm 2018-2012, và đến năm 2023 sẽ tiến hành đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn AUN-AQ và Thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; về cấp chương trình đào tạo, Nhà trường sẽ tiến hành tự đánh giá 100% các CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-AQ và Thông tư số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến tới đăng ký đánh giá ngoài 12 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN và 24 CTĐT theo Thông tư số 04.

Hồng Loan – TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: