Ngày 17/3, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm 2022.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị, trưởng phó các bộ môn và quý thầy, cô phụ trách công tác ĐBCL của Trường.
Tại Hội nghị, ThS Hồ Nhã Phong – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL đã báo cáo tóm tắt tổng kết công tác ĐBCL năm 2021. Báo cáo nêu rõ những nội dung như: Kết quả công tác ĐBCL năm 2021; Công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo (CTĐT); Triển khai thực hiện cải tiến từ góp ý của các bên liên quan; Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện;…
Trong kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022, Trường đề ra 12 nội dung trọng tâm cần thực hiện, cụ thể như sau: Rà soát và xây dựng kế hoạch chiến lược ĐBCL giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; Xây dựng Quy định ĐBCL theo Quy chế ĐBCL của ĐHQG-HCM; Kiện toàn đội ngũ ĐBCL cấp đơn vị; Triển khai tự đánh giá cơ sở Giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT; Triển khai đánh giá ngoài CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, FIBAA; Nâng cao năng lực cho đội ngũ ĐBCL; Xây dựng cơ sở dữ liệu đảm ĐBCL để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ĐBCL; Thu thập dữ liệu xếp hạng quốc tế;…
Quý thầy cô tham dự đã có nhiều ý kiến thảo luận về các vấn đề xoay quanh việc nâng cao công tác đảm bảo chất lượng dạy và học, xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết cho các môn học, đồng thời định hướng và nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng sinh viên nghiên cứu khoa học;…
Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Võ Văn Thắng đã nhấn mạnh công tác đảm bảo chất lượng là một hoạt động rất quan trọng phục vụ cho công tác xếp hạng đại học. Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị cần tập trung phát triển các chương trình đào tạo hướng tới đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế, phối hợp trong việc rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Lê Mỹ - TV

 Quý thầy, cô nhận tài liệu tại Hội nghị
 Quý thầy, cô nhận tài liệu tại Hội nghị

 

ThS Hồ Nhã Phong –Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021
ThS Hồ Nhã Phong –Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2021

 

ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL trình bày những nội dung cải tiến trong năm 2022
ThS. Ngô Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL trình bày những nội dung cải tiến trong năm 2022

 

TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD phát biểu đóng góp ý kiến
TS Nguyễn Hữu Trí – Trưởng Khoa Kinh tế - QTKD phát biểu đóng góp ý kiến

 

 ThS Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến
 ThS Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến


 

PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Võ Văn Thắng phát biểu kết luận Hội nghị
PGS.TS Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Võ Văn Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: