Sáng ngày 21/4/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát và cập nhật chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo năm 2018. PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường và PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu là thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Trường, lãnh đạo các đơn vị, trưởng, phó các bộ môn và quý thầy, cô phụ trách công tác thiết kế các chương trình đào tạo.

Chủ tọa Hội nghị

Chủ tọa Hội nghị

Hội nghị nhằm thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Hội nghị còn nhằm rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra (CĐR), chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy của Trường theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội.

ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo

ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo

Tại Hội nghị, ThS. Hồ Nhã Phong – Phó Trưởng phòng Đào tạo đã báo cáo tổng kết công tác thẩm định ngoài các chương trình đào tạo trình độ đại học dựa trên chuẩn đầu ra theo tiếp cận CDIO trong năm học 2016-2017, 2017-2018;  và triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo của 34 ngành trình độ đại học được tổ chức tuyển sinh trong năm 2018. Kế hoạch sẽ được thực hiện từ tháng 4/2018 đến hết tháng 8/2018 với 10 nội dung công việc, nổi bật như: Thu thập thông tin, minh chứng có liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTĐT; Đánh giá và xây dựng báo cáo về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện; Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật; Tổng hợp, hoàn chỉnh các nội dung sửa đổi, cập nhật; Tổ chức thẩm định ngoài và chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng; Thiết kế cây CTĐT cho từng CTĐT; Xây dựng, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần theo CTĐT sau rà soát; Tổ chức họp góp ý, hoàn chỉnh và phê duyệt đề cương chi tiết các học phần.

ThS. Dương Thế Hiền – Phó Trưởng bộ môn Lịch sử đặt câu hỏi cho Chủ tọa

ThS. Dương Thế Hiền – Phó Trưởng bộ môn Lịch sử đặt câu hỏi cho Chủ tọa

Cô Ngô Thị Kim Duyên – Phó Giám đốc Thư viện đề xuất giải pháp về việc phối hợp giữa các bộ môn và Thư viện để bổ sung tài liệu

Cô Ngô Thị Kim Duyên – Phó Giám đốc Thư viện đề xuất giải pháp về việc phối hợp giữa các bộ môn và Thư viện để bổ sung tài liệu

Quý thầy, cô tham dự đã có nhiều ý kiến thảo luận về các vấn đề: Đánh giá lại sự cần thiết và cách giảng dạy hiệu quả học phần Giới thiệu ngành; hạn chế các học phần 1-2 tín chỉ; tăng cường lồng ghép sứ mạng và đặc thù của Nhà trường vào việc xây dựng các CTĐT; triển khai xây dựng cây CTĐT; tăng cường phối hợp với Thư viện để bổ sung tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo…

5. PGS,TS.Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

PGS,TS.Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS.Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường đã có ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề được thảo luận và mong muốn tập thể giảng viên, viên chức của Trường sẽ nhiệt tình phối hợp với nhau trong việc rà soát CĐR và CTĐT, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, hướng đến việc triển khai các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: