Sáng ngày 15/5/2019, Trường Đại học An Giang phối hợp với Văn Phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang  tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo
Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo


Tham dự hội thảo có PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, ThS. Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang cùng các vị đại biểu là đại diện cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp xã, huyện, thành phố.

PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang phát biểu tai Hội thảo
PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang phát biểu tai Hội thảo


Phát biểu tại Hội thảo, đại diện ban tổ chức, PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đánh giá chương trình bước đầu đã tạo được hiệu quả nhất định, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn An Giang về cơ sở hạ tầng, việc làm, an ninh trật tự, đời sống văn hóa…. Tuy nhiên, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến đời sống của người dân vẫn chưa đạt và gặp nhiều khó khăn, PGS,TS. Võ Văn Thắng hi vọng tại hội thảo các vị đại biểu sẽ cùng nhau thẳng thắng nhìn nhận những mặt được và chưa đươc, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục để thực hiện chương trình thành công. 

ThS. Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang trình bày tham luận “An Giang 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”
ThS. Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang trình bày tham luận “An Giang 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”

 

ThS. Trần Thị Kim Liên - PGĐ Trung tâm NCKHXHNV trình bày tham luận “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”
ThS. Trần Thị Kim Liên - PGĐ Trung tâm NCKHXHNV trình bày tham luận “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”

 

Ông Nguyễn Văn Hinh – Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh An Giang trình bày tham luận “Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và những bài học inh nghiệm của tỉnh An Giang”
Ông Nguyễn Văn Hinh – Chi cục trưởng Chi cục PTNT tỉnh An Giang trình bày tham luận “Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và những bài học inh nghiệm của tỉnh An Giang”

 

Bà Thái Mỹ Anh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT tỉnh An Giang trình bày tham luận “Kết quả thực hiện chỉ tiêu môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”
Bà Thái Mỹ Anh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT tỉnh An Giang trình bày tham luận “Kết quả thực hiện chỉ tiêu môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”

 

Ông Nguyễn Sĩ Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng trình bày tham luận “Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên”
Ông Nguyễn Sĩ Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng trình bày tham luận “Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên”


Hội thảo đã được lắng nghe các tham luận quanh các vấn đề: Những vấn đề đặt ra đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến đời sống của người dân ở nông thôn (ư thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm xã hội, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự); những thuận lợi, khó khăn, hướng khắc phục, kết quả xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm huy động nguồn lực tài chính từ cộng đồng người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; đề xuất những số liệu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện để xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020; những giải pháp, đề xuất để tăng cường, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.  

Ban Chủ tọa Hội thảo
Ban Chủ tọa Hội thảo


 

Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến trong phần thảo luận
Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến trong phần thảo luận

Hữu Nghị - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: