Trong hai ngày 06-07/11/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn Trường Đại học An Giang đã phối hợp với các tổ chức ALiSea và Searca tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế "Phát triển nền nông nghiệp bền vững hướng đến an ninh lương thực tại vùng MeKong: Bảo tồn hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái trên nền lúa mùa nổi tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam".

Hội thảo đã huy tụ hơn 100 nhà khoa học, nông dân, doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo các địa phương và các nhà khoa học về bảo tồn đa dạng sinh học, hệ thống canh tác thân thiện môi trường đến từ các quốc gia Philippin, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Mỹ và Việt Nam cùng chia sẻ các hoạt động bảo tồn và vận động chính sách về bảo tồn lúa mùa nổi, đồng thời tăng cường mở rộng mạng lưới nghiên cứu bảo tồn hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái dựa trên mô hình lúa mùa nổi.

Hội thảo tập trung thảo luận các kết quả nghiên cứu về bảo tồn lúa mùa nổi (đất, nước, đa dạng sinh học và phân tích hệ thống canh tác) tại ĐBSCL của Việt Nam, Philippin, Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Ngoài ra, các chuyên gia cùng nghe những chia sẻ của những nông dân đang canh tác trực tiếp tại các vùng sinh thái lúa mùa nổi về kiến thức bản địa cũng như các hoạt động cải thiện thu nhập trên nền cây lúa mùa nổi, việc kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa mùa nổi.

Hội thảo đã chỉ ra rằng, việc duy trì hệ thống canh tác lúa mùa nổi là một hoạt động cần thiết nhằm đem đến sự bảo tồn về đa dạng sinh học, phục hồi hệ thống sinh thái tự nhiên, tạo tiền đề quan trọng trong việc bảo vệ môi trường duy trì và phát huy nguồn gen quý trong cây lúa mùa nổi. Để tạo được kết quả đó, vai trò của các bên liên quan (quản lý nhà nước, nhà khoa học, nông dân và doanh nghiệp) cần có những kế hoạch chiến lược nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch hơn. Đồng thời, việc tăng cường mở rộng mạng lưới nghiên cứu để tìm thêm nguồn tài trợ cho việc mở rộng khu vực bảo tồn hệ thống canh tác nông nghiệp sinh thái kết hợp với lúa mùa nổi tại lưu vực sông Mekong và Myanmar là rất cần thiết.

Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu còn có chuyến đi thực địa tại vùng canh tác lúa mùa nổi ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tại đây, các chuyên gia quốc tế được nghe những chia sẻ của người dân về việc bảo tồn cây lúa mùa nổi trước những thách thức của biến đổi khí hậu.

Hội thảo được các chuyên gia quốc tế và các đơn vị phối hợp tổ chức đánh giá cao sự chuẩn bị của Trường Đại học An Giang trong công tác tổ chức hội thảo và là dịp để quảng bá hình ảnh Đại học An Giang đến quốc tế.

Phước Nguyên - TT.PTNT

Ảnh: Xuân Long - TT.PTNT

Hình ảnh :

Tin liên quan: