Ngày 22/9/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo tập huấn tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) năm học 2018-2019 cho toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường.

Hội thảo nhằm giúp các thành viên hiểu rõ hơn về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học An Giang. Hội thảo cũng nhằm triển khai công tác tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) phiên bản 3.0; hướng tới đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, để nâng cao chất lượng và uy tín của Trường Đại học An Giang.

Tham dự Hội thảo có sự diện diện của các Phó Hiệu trưởng: PGS, TS. Trần Văn Đạt và ThS. Lê Quốc Cường và gần 600 cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường.

Các cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường tham dự Hội thảo tập huấn
Các cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường tham dự Hội thảo tập huấn

 

PGS, TS. Trần Văn Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, báo cáo viên chính của Hội thảo
PGS, TS. Trần Văn Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG, báo cáo viên chính của Hội thảo

Tại Hội thảo, quý đại biểu tham dự đã được Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đạt thông tin những nội dung như: Tổng quan về chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng; Bối cảnh của khu vực Đông Nam Á và chủ trương, yêu cầu của Bộ GD&ĐT về công tác công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học của AUN-QA phiên bản 3.0. Đặc biệt, Phó Hiệu trưởng Trần Văn Đạt đã nhấn mạnh những vấn đề then chốt của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, mô hình đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo, hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường ĐHAG và kế hoạch của Nhà trường trong việc thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài vào năm 2023.

Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo các đơn vị, thành viên Tổ đảm bảo chất lượng các đơn vị và các thành viên tham gia công tác tự đánh giá cấp CTĐT đã được hướng dẫn cách thu thập, phân tích minh chứng; cách viết báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục, cấp chương trình đào tạo; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý minh chứng và triển khai những công việc trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

ThS. Trương Thanh Hải – Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông tin một số công việc mà Trường đã thực hiện trong thời gian qua và những công việc sẽ triển khai trong giai đoạn tiếp theo
ThS. Trương Thanh Hải – Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông tin một số công việc mà Trường đã thực hiện trong thời gian qua và những công việc sẽ triển khai trong giai đoạn tiếp theo

Theo ThS. Trương Thanh Hải – Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, công tác đảm bảo chất lượng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là khâu “hậu kiểm” của quá trình hoạt động trong Nhà trường, nó đòi hỏi việc đáp ứng được các tiêu chí trong chính sách phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, Trường ĐHAG luôn quan tâm, thực hiện công tác đảm bảo chất lượng bên trong đúng quy định và đã được cấp chứng nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2018-2023. Theo kế hoạch của Trường, về cấp cơ sở giáo dục, Trường ĐHAG sẽ tiến hành tự đánh giá từ năm học 2018-2019; đến năm 2023 sẽ tiến hành đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn AUN-AQ và Thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; về cấp chương trình đào tạo, Nhà trường sẽ tiến hành tự đánh giá 100% các CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-AQ và Thông tư số 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (trong năm học 2018-2019 sẽ đánh giá 17 CTĐT), tiến tới đăng ký đánh giá ngoài 12 CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA và 24 CTĐT theo Thông tư số 04.

Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: