Vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tham dự Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong tình hình mới” do Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Trung tâm (KT&ĐGCLĐT), ĐHQG-HCM tổ chức. TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM chủ trì hội nghị.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ 40 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, trong đó có nhiều đại biểu là lãnh đạo các trường đại học, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, các đánh giá viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và Việt Nam.
Hội thảo lần này là cơ hội để kết nối các cơ sở giáo dục đại học, góp phần tác động, lan tỏa và thúc đẩy quá trình cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM mong rằng những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ là cơ sở cho việc cải tiến, xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm chất lượng của AUN trong giai đoạn mới.
Hội thảo đã nhận được 18 báo cáo tham luận tập trung vào ba chủ đề chính: xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế.
Các tham luận báo cáo tại Hội thảo bao gồm: Lồng ghép triết lý giáo dục và các kỹ năng của thế kỷ 21 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam vào các chương trình đào tạo đại học (Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM); Hoạt động cải tiến trong quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo AUN-QA 4.0 (Trường ĐH Quốc tế-ĐHQG-HCM); Thiết kế và thực hiện đo lường đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo - minh họa qua ví dụ chuẩn đầu ra “có khả năng xác định, hình thành và giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp” (Trường Đại học Đà Nẵng).
 Tại Hội thảo, đại diện cho các trường đại học đã trao đổi, chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và có những góp ý cho công tác bảo đảm chất lượng giáo dục như: Phân tích và làm rõ những điểm mới quan trọng trong công tác bảo đảm chất lượng; kinh nghiệm chuẩn bị của các đơn vị trước những yêu cầu của tình hình mới nhiều thay đổi; cách thức để có thể đo lường, đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo một cách hiệu quả nhất…

Cẩm Thiêu – TV

 Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM phát biểu đề dẫn tại Hội thảo
 Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm KT&ĐGCLĐT, ĐHQG-HCM phát biểu đề dẫn tại Hội thảo


 

Đại diện các thành viên của Hội đồng đánh giá tham dự Hội thảo trực tuyến
Đại diện các thành viên của Hội đồng đánh giá tham dự Hội thảo trực tuyến

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: