Sáng ngày 17/5, cán bộ giảng viên Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tham dự Hội thảo Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia và Nhà xuất bản Elsevier phối hợp tổ chức. Hội thảo được tổ chức tại các điểm cầu.

Elsevier là nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, lưu trữ hơn 13 triệu tài liệu. Mỗi năm, Elsevier xuất bản khoảng 2.300 tạp chí với hơn 300.000 bài báo, chiếm hơn 27% tổng số công bố khoa học trên toàn cầu. Tổng số lượt tải hàng năm lên tới 750 triệu lượt.
Hội thảo có sự tham gia của cán bộ giảng viên ĐHQG-HCM, ĐHQG Hà Nội và các trường đại học vùng trên toàn quốc. Điểm cầu tại Trường Đại học An Giang là điểm cầu thuộc ĐHQG-HCM cùng với Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Ông Nicholas Pak - Đại diện nhà xuất bản Elsevier đã hướng dẫn người tham dự kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, cụ thể: lựa chọn tạp chí uy tín thông qua danh mục ISI (http://mjl.clarivate.com/) hoặc Scopus (https://www.scopus.com/), xem mức độ ảnh hưởng của tạp chí qua chỉ số IF, số lượt xem/tải tạp chí, lựa chọn tạp chí phù hợp với chuyên ngành chuyên sâu, nội dung nghiên cứu để gửi bài. Để đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín, Đại diện nhà xuất bản Elsevier lưu ý tác giả nên viết trực tiếp bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ nước ngoài mà tạp chí sử dụng; sử dụng đúng thuật ngữ, khái niệm, phạm trù khoa học, các lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu; thể thức trình bày bài viết, cấu trúc bài viết, các yêu cầu trích dẫn trong bài viết phải theo đúng yêu cầu của tạp chí lựa chọn gửi bài.
Tại Hội thảo, đại diện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đã giới thiệu các sản phẩm thông tin đến người tham dự. Trong đó, cơ sở dữ liệu công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ miễn phí, có gần 320.000 biểu ghi, được cập nhật liên tục mỗi năm hơn 11.000 biểu ghi. Đây sẽ là nguồn thông tin chính thống, quan trọng giúp các nhà quản lý khoa học và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận thông tin hoạt động khoa học và công nghệ.
Cán bộ giảng viên của Trường có thể truy cập các cơ sở dữ liệu được giới thiệu tại Hội thảo qua địa chỉ: https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu

Hữu Nghị -TV

Toàn cảnh buổi Hội thảo trực tuyến Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín
Toàn cảnh buổi Hội thảo trực tuyến Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín

 

Cán bộ giảng viên và sinh viên tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường ĐHAG
Cán bộ giảng viên và sinh viên tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trường ĐHAG


 

Ông Nicholas Pak - Đại diện nhà xuất bản Elsevier chia sẻ thông tin tại Hội thảo
Ông Nicholas Pak - Đại diện nhà xuất bản Elsevier chia sẻ thông tin tại Hội thảo

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: