Ngày 22/4/2020, Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường Đại học An Giang đã tham dự “Hội thảo trực tuyến phát triển ý tưởng xây dựng chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 về công tác đào tạo trình độ đại học”. PGS.TS Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội thảo còn có đại diện các trường đại học thành viên tại các điểm cầu, gồm: Trường ĐH Bách Khoa; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn; Trường ĐH Kinh tế - Luật; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ Thông tin; Trung tâm Khảo thí, Thư viện Trung tâm, Khoa Y.
Hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu làm cơ sở cho việc phát triển ý tưởng, định hướng chiến lược ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 về công tác đào tạo trình độ đại học. 

Ban Giám hiệu Trường ĐHAG tham dự Hội thảo thảo trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHAG
Ban Giám hiệu Trường ĐHAG tham dự Hội thảo thảo trực tuyến tại điểm cầu Trường ĐHAG

 

PGS.TS Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu ĐHQG-HCM
PGS.TS Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu ĐHQG-HCM


Tại Hội thảo, đại diện cho các trường đại học thành viên đã tập trung thảo luận xoay quanh 2 nội dung: Phát triển chương trình đào tạo chất lượng quốc tế nhằm chuẩn bị cho nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường lao động quốc tế mang bản sắc riêng của ĐHQG-HCM dựa trên nền tảng sức mạnh hệ thống trong kỷ nguyên số; Hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo trong bối cảnh tự chủ nhằm tối ưu hoá nguồn lực và tạo các điều kiện để thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập trong toàn ĐHQG HCM.
Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS.TS Vũ Hải Quân ghi nhận các ý kiến của đại biểu tham dự hội thảo; giao Ban Đào tạo ĐHQG-HCM tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo này trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 về công tác đào tạo trình độ đại học. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM lưu ý việc xây dựng kế hoạch chiến lược trong giai đoạn mới cần quan tâm đến đẩy mạnh thực hiện công việc mang tầm chiến lược đã đề ra; tiếp tục tăng cường sự liên thông, liên kết trong toàn hệ thống; chú trọng công tác giám sát, kiểm tra và đánh giá cả quá trình thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và phòng ban tại điểm cầu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG-HCM  trình bày ý kiến đóng góp cho từng mục tiêu trong bản Dự thảo chiến lược
Đại diện lãnh đạo các Khoa, Bộ môn và phòng ban tại điểm cầu Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG-HCM  trình bày ý kiến đóng góp cho từng mục tiêu trong bản Dự thảo chiến lược


 

TS Đoàn Thanh Nghị – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐHAG chia sẻ tại Hội thảo trực tuyến
TS Đoàn Thanh Nghị – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐHAG chia sẻ tại Hội thảo trực tuyến

Cẩm Thiêu – TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: