Sáng ngày 16/7, Trường Đại học An Giang đã tổ chức đánh giá, lấy ý kiến về phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động do Trung tâm Tin học phối hợp với Phòng Tổ chức chính trị thiết kế.

Phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động được thực hiện theo Kế hoạch số 1272/KH-ĐHAG của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc số hóa hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học An Giang. Phần mềm nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với cán bộ viên chức và người lao động, quản lý sơ yếu lý lịch của cán bộ viên chức; giúp giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trong việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ… Đặc biệt, phần mềm còn có các chức năng báo cáo, thống kê và phân quyền người dùng, đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

ThS Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tin học giới thiệu mục tiêu của phần mềm
ThS Lê Quốc Cường – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tin học giới thiệu mục tiêu của phần mềm

 

Thầy Nguyễn Chế Linh – Kỹ sư Trung tâm Tin học trình bày về các tính năng của phần mềm
Thầy Nguyễn Chế Linh – Kỹ sư Trung tâm Tin học trình bày về các tính năng của phần mềm


Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS,TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị nhóm thiết kế phần mềm cần có những điều chỉnh kịp thời theo góp ý của Hội đồng, cụ thể:  nhóm cần chú ý các phương án đảm bảo tính an toàn và bảo mật; khả năng cập nhật, cải tiến của phần mềm sao cho có thể phát huy tính tiện dụng và hiệu quả. 

ThS. Trương Thanh Hải – P.TP Khảo Thí và KĐCL góp ý về việc sử dụng phần mềm trên điện thoại di động
ThS. Trương Thanh Hải – P.TP Khảo Thí và KĐCL góp ý về việc sử dụng phần mềm trên điện thoại di động

 

TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường góp ý về các tính năng của phần mềm
TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh – Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường góp ý về các tính năng của phần mềm

 

ThS. Lê Minh Tuấn Lâm – Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học góp ý cho việc tích hợp lí lịch khoa học vào phần mềm
ThS. Lê Minh Tuấn Lâm – Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học góp ý cho việc tích hợp lí lịch khoa học vào phần mềm


 

PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận lại buổi nghiệm thu
PGS,TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận lại buổi nghiệm thu

Thanh Vị - Thư Viện
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: