Năm học 2015-2016 sắp kết thúc, công tác tổng kết năm học của Trường thực hiện theo kế hoạch sau đây:

=> Hướng dẫn chi tiết mời xem thêm tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 317-HD-DHAG-Huong-dan-tong-ket-nam-hoc-2015-2016.pdf 3.681.416

Tin liên quan: