"...Trường Đại học An Giang xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tuyển chọn và tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARUP-2021); cụ thể như sau:"

723-KH-DHAG

 

723-KH-DHAG

 

723-KH-DHAG

 

Tin liên quan: