Trường Đại học An Giang xây dựng Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành không thuộc sư phạm hệ chính quy năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu các ngành đào tạo

(Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm)

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 39-KH-DHAG.pdf 465.449

Tin liên quan: