Kỳ thi tuyển sinh đại học hình thức giáo dục thường xuyên (Văn bằng 2) năm 2017 (đợt 1) thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT, ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học An Giang (ĐHAG) như sau:

Thông báo chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 49-KH-DHAG.pdf 202.910

Tin liên quan: