Trường Đại học An Giang tổ chức Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016. Kỳ thi thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-GDĐT, ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 133-KH-DHAG.pdf 213.485

Tin liên quan: