Căn cứ công văn số 1928/ĐHQG-VP ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Chi tiết, mời xem tại đây!

Tin liên quan: