THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức
vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016

Hội đồng xét tuyển viên chức Trường Đại học An Giang thông báo đến ứng viên đã dự tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm kết quả xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm 2016 (danh sách đính kèm).

Nhà trường tiếp nhận và xét đơn phúc khảo của các ứng viên dự tuyển kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 13/12/2016. Đơn phúc khảo xin gửi về Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang; điện thoại: 076.3842.576; email: peo@agu.edu.vn).
Trân trọng./.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Don-phuc-khao_0.doc 30.720
1 Thong bao ket qua xet tuyen vien chuc Truong PT THSP.pdf 277.353

Tin liên quan: