Ngày 20/9, Trường Đại học An Giang tổ chức khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông (hạng II) và Tiểu học (hạng II) cho hơn 40 giáo viên đến từ các trường trong tỉnh An Giang.

Lớp bồi dưỡng nhằm mục tiêu cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT hạng II và Tiểu học hạng II được quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ.
Lớp học được tổ chức vào ngày chủ nhật hằng tuần, kéo dài trong 12 tuần (20/9/2020 đến 7/1/2021 với 240 tiết vừa lý thuyết và thực hành). Nội dung bồi dưỡng được phân bố thành 3 phần:  Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp; Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.
Phát biểu tại buổi lễ, ThS Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm cảm ơn học viên đã có sự tin tưởng và chọn Trường Đại học An Giang. Thầy cũng mong rằng các học viên sẽ sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý để tham gia đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề của lớp, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
Sau khi kết thúc lớp học, những học viên đủ điều kiện sẽ học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II  và Tiểu học hạng II. Chứng chỉ này là điều kiện để giáo viên có thể thi hoặc xét nâng hạng sang giáo viên THPT hạng II và Tiểu học hạng II.

Kim Bách – TT.BDNG&PTKNSP

ThS Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm phát biểu khai giảng khóa học
ThS Trần Thanh Hải – Phó Trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm phát biểu khai giảng khóa học

 

ThS Trần Văn Hùng – Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,  giảng viên giảng dạy khóa học
ThS Trần Văn Hùng – Trưởng Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin,  giảng viên giảng dạy khóa học


 

TS Nguyễn Bách Thắng – Giảng viên Khoa Sư phạm giảng dạy lớp bồi dưỡng
TS Nguyễn Bách Thắng – Giảng viên Khoa Sư phạm giảng dạy lớp bồi dưỡng

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: