Sáng ngày 18/10/2017, Trường Đại học An Giang phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học An Giang dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có Trưởng đoàn đánh giá - TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM); về phía Trường Đại học An Giang có PGS,TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, các Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, giảng viên và sinh viên của Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐHAG cho biết việc đăng ký đánh giá ngoài năm 2017 nhằm giúp Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, làm cơ sở báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho việc xếp hạng các trường đại học trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, nâng cao vị thế, giúp quảng bá thu hút và đảm bảo quyền lợi người học, hợp tác và đầu tư về giáo dục và đào tạo trong môi trường cạnh tranh giáo dục hiện nay, đặc biệt, là tiến tới đưa Trường ĐHAG trở thành là một trong những trường có uy tín trong khu vực và quốc gia, từng bước tiến tới là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á vào những năm 2020. Việc đánh giá ngoài cũng là cơ sở quan trọng cho việc xem xét Trường ĐHAG trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt khảo sát chính thức. Hiệu trưởng cũng mong muốn với sự quan tâm hỗ trợ cùng tinh thần làm việc tận tâm và khẩn trương, các chuyên gia với cách nhìn tổng thể sẽ chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế và hướng khắc phục, giúp Trường có kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải tiến, thực hiện tốt lộ trình công tác kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi lễ, PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu khái quát về Trường ĐHAG như: Lịch sử phát triển, cơ cấu tổ chức, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi và chính sách đảm bảo chất lượng, những thành tích nổi bật và Chiến lược phát triển của Trường. Phó Hiệu trưởng cũng tóm tắt những nội dung cốt lõi trong quá trình thực hiện Tự đánh giá của Trường và các bước của quá trình Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa - Trưởng Đoàn đánh giá cho biết, trên cơ sở kết quả của đợt khảo sát sơ bộ, trong đợt đánh giá chính thức này, Đoàn chuyên gia sẽ tham quan chi tiết cơ sở vật chất của Nhà trường và phỏng vấn các nhóm đại diện như: Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng Tự đánh giá, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm, Khoa, Bộ môn; Lãnh đạo Đảng ủy, đoàn thể, công đoàn; Nhân viên,  chuyên viên và kỹ thuật viên của Trường; Các nhà tuyển dụng; Sinh viên, cựu sinh viên và học viên cao học các ngành. Kết quả của đợt khảo sát chính thức này không những là cơ sở để Trường ĐHAG thực hiện đúng quy định về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà còn giúp Trường thực hiện nhiều mục tiêu cao hơn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục để hòa nhập vào hệ thống giáo dục đại học của khu vực và thế giới.

Đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra trong 5 ngày (17 - 21/10/2017). Trước đó, Đoàn đánh giá đã tham quan cơ sở vật chất và tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn trường. Từ 18 - 20/10/2017, Đoàn đánh giá sẽ phỏng vấn các nhóm đại diện nhằm tìm hiểu thêm tình hình hoạt động và quản lý của Nhà trường. Kết quả sơ bộ của đợt khảo sát chính thức sẽ được công bố vào sáng ngày 21/10/2017.

Hồng Loan - Anh Thư

Hình ảnh :

Tin liên quan: