Ngày 20/3/2021, Hội đồng Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) đã tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Kỳ họp nhằm thảo luận, xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Trường dựa trên nội dung các tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Trường và đại biểu tham dự đã thảo luận và biểu quyết các nội dung: Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Trường Trường ĐHAG (theo phiên bản 3.0 của ĐHQG-HCM); Đề án nhân sự (miễn nhiệm 1 thành viên, đề xuất bồ sung 2 thành viên mới) và cơ quan thường trực, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc của Hội đồng Trường; Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Trường; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Trường ĐHAG, Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 của Trường ĐHAG.
Bên cạnh đó, Hội đồng Trường đã xem xét về việc mở thêm 10 ngành đào tạo mới, thành lập Khoa Y và Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu. Ngoài ra, đại biểu cũng đã thông qua chương trình phiên họp Hội đồng Trường lần thứ 3 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6/2021.

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 2 của Hội đồng Trường
Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 2 của Hội đồng Trường

 

PGS.TS Võ Văn Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trình bày ý kiến về việc mở 10 mã ngành đào tạo mới và thành lập Khoa Y
PGS.TS Võ Văn Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trình bày ý kiến về việc mở 10 mã ngành đào tạo mới và thành lập Khoa Y

 

Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Trường góp ý về dự thảo thành lập Khoa Y
Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng Trường góp ý về dự thảo thành lập Khoa Y

 

PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM góp ý kiến về dự thảo thành lập Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu
PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM góp ý kiến về dự thảo thành lập Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu


PGS.TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết luận các nội dung tại kỳ họp. Thầy nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần làm trong thời gian tới như: Hoàn thiện bộ máy hoạt động của Hội đồng Trường, thành lập Ban Thẩm định để thông qua việc thành lập Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, hoàn chỉnh các thủ tục mở thêm 10 mã ngành đào tạo mới, tiếp tục đóng góp ý kiến việc thành lập khoa Y.
Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Trường tin tưởng rằng với sự tận tâm, nhiệt huyết và đoàn kết của các thành viên, Hội đồng Trường sẽ phát huy được vai trò, năng lực, từ đó đề ra những định hướng mới phù hợp, góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học An Giang trong tương lai.

PGS.TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo kết luận các nội dung tại kỳ họp
PGS.TS Trần Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo kết luận các nội dung tại kỳ họp

 

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Trường phát biểu tại cuộc họp
PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Trường phát biểu tại cuộc họp


 

Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Quý đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hữu Nghị - TV

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: