Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2)

  • 20/07/2021 09:10

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021-2022

  • 21/06/2021 15:14

"...Trường Đại học An Giang lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021 - 2022"

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 18/06/2021 14:45

Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp”.

Xem tiếp

Bế mạc Hội thảo trực tuyến về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2021 (lần thứ 15)

  • 17/06/2021 16:13

Ngày 16/6/2021, tại phòng dự án TRIG đã diễn ra buổi lễ Bế mạc Hội thảo trực tuyến về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2021 (lần thứ 15).

Xem tiếp

Họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn triển khai công tác đánh giá ngoài cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn FIBAA

  • 17/06/2021 16:01

Ngày 16/6, Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác đánh giá ngoài cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn FIBAA.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

  • 11/06/2021 08:01

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản...

Xem tiếp

Xét duyệt 2 đề cương nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 10/06/2021 13:22

Ngày 9/6, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 07/06/2021 09:52

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu hiện tượng đả...

Xem tiếp

Triển khai thêm 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM năm 2021

  • 07/06/2021 09:44

Ngày 3/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài về cây rau giọt băng

  • 04/06/2021 08:06

Ngày 2/6/2021, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM “Xây dựng q...

Xem tiếp