Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên trình độ đại học hình thức giáo dục chính quy để nhận bằng tốt nghiệp

  • 10/06/2022 09:17

"...Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi trong quá trình nhận bằng tốt nghiệp, Nhà trường thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy địn...

Xem tiếp

Hội thảo “Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại Hoa Kỳ”

  • 09/06/2022 08:44

Ngày 07/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo Cơ hội học bổng trao đổi và Du học tại...

Xem tiếp

An Giang University

Quyết định về việc sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang

  • 08/06/2022 14:10

"...Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-ĐHAG ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang"

Xem tiếp

Khai mạc đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

  • 07/06/2022 10:53

Ngày 6/6/2022, Trường ĐH An Giang, ĐHQG-HCM tổ chức Phiên khai mạc đợt đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học: Công nghệ sinh học, Ng...

Xem tiếp

Bế mạc Hội thảo tập huấn “Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2022” lần 16

  • 03/06/2022 15:36

Chiều 01/6/2022, tại phòng dự án TRIG đã diễn ra lễ bế mạc hội thảo tập huấn “Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2022 (Social Work And Community Health Services).

Xem tiếp

Hội thảo “Nhận thức và hành vi của hộ gia đình nông thôn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang”

  • 02/06/2022 08:46

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐHAG, ĐHQG - HCM phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Nhận thức và hành vi của hộ gia đình nông thôn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Xem tiếp

Nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 16:31

Ngày 01/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Trường Đại học An Giang, ĐHQG –HCM họp triển khai hoạt động của Dự án KOICA năm 2022

  • 01/06/2022 09:32

Từ ngày 26/5 đến ngày 30/5/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức các hoạt động đón tiếp và làm việc với Giáo sư Lee Sung, ĐHQG Seoul (Hàn Quốc), Chuyên gia phái cử của Dự án KOICA nhằm triển khai các hoạt động trong năm 2022.

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 01/06/2022 08:06

Ngày 26/5,Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Hội thảo khoa học “Ứng dụng mô hình hóa và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong trồng trọt”

  • 01/06/2022 07:44

Ngày 27/5, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng mô hình hóa và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong trồng trọt”.

Xem tiếp