Thông báo về việc thay đổi thời gian học của tân sinh viên trúng tuyển năm 2021 (DH22)

  • 24/09/2021 15:30

"...Nhà trường thông báo đến Trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập (CVHT) và tân sinh viên trúng tuyển năm 2021 (DH22) về việc thay đổi thời gian học của tân sinh viên, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021

  • 22/09/2021 10:46

“…Công nhận 206 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021”

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021

  • 21/09/2021 15:49

"...Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (đợt 2) năm 2021 tại Trường Đại học An Giang như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 3) áp dụng xét tuyển đại học theo phương thức 5, đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 20/09/2021 21:49

"...Nhà trường thông báo về việc công bố kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 3) áp dụng xét tuyển đại học theo phương thức 5, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Lễ trao giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học cho lưu học sinh Campuchia

  • 20/09/2021 07:56

Ngày 18/9/2021, Trường Đại học An Giang đã tổ chức trao giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học và chia tay 05 lưu học sinh Campuchia, niên khóa 2017-2021.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch tổ chức tuyển chọn và tham gia Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARUP-2021)

  • 18/09/2021 14:31

"...Trường Đại học An Giang xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tuyển chọn và tham gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARUP-2021); cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • 15/09/2021 16:56

"...Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học An Giang thông báo kết quả xét tuyển đại học hình thức giáo dục chính quy tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học cho thí sinh đạt điều kiện trúng tuyển, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 12 (nhiệm kỳ 2020-2025)

  • 12/09/2021 16:03

Ngày 9/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem tiếp

Về việc xác định thời gian nộp bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển; thời gian công bố kết quả xét duyệt Bài luận, công bố kết quả xét đạt điều kiện trúng tuyển và thời gian xác nhận nhập học theo phương thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 09/09/2021 10:26

"...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp Bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5) trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 3), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về viêc phối hợp với Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Công tại Trường Đại học An Giang

  • 21/08/2021 15:29

"...Trường Đại học An Giang trân trọng thông báo đến Quý đơn vị thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý Công năm 2021 như sau:"

Xem tiếp