Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nộp hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 5 (PT5) qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 29/07/2021 16:15

"...Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo PT5 qua cổng thông tin tuyển sinh của Trường, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 29/07/2021 10:25

:...Nhà trường thông báo đến thí sinh về việc xác định thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức xét tuyển thứ 5 (PT5), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Thông báo phúc khảo kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 2), đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 27/07/2021 17:52

"...Nhà trường thông báo về việc phúc khảo kết quả xét duyệt Bài luận (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Quyết định về việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực - ĐHQG HCM năm 2021

  • 27/07/2021 17:46

"...Căn cứ Kết luận tại cuộc họp ngày 26/07/2021 của Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh"

Xem tiếp

Thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2)

  • 20/07/2021 09:10

"...Nhà trường thông báo về việc viết bài luận và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thứ 5 trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Công tác thanh tra chuyên môn năm học 2020-2021

  • 16/07/2021 07:54

Từ ngày 12 đến ngày 14/7, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã chủ trì việc thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn tại các Khoa, Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Xem tiếp

Thông báo về việc lùi thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 09/07/2021 14:41

"...Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường thông báo đến thí sinh như sau: Thời gian đăng ký và thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non được lùi lại đến khi có thông báo mới."

Xem tiếp

Xét duyệt danh mục ưu tiên đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C

  • 02/07/2021 08:42

Ngày 1/7, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh loại C năm 2022.

Xem tiếp

Hội nghị tập huấn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

  • 01/07/2021 13:16

Ngày 30/6/2021, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đoàn cán bộ, giảng viên được phân công.

Xem tiếp

Thông báo về việc nhận bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển trong đợt tuyển sinh năm 2021, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  • 01/07/2021 09:31

"...Nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo về việc nộp bài luận và hồ sơ đăng ký xét tuyển trong đợt tuyển sinh đại học năm 2021, cụ thể như sau:"

Xem tiếp