Thông báo về việc đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2022

  • 29/06/2021 15:26

"...Nhằm thực hiện tốt Đề án phát triển chương trình công tác giáo trình giai đoạn 2018 – 2022, Nhà trường thông báo về việc đề xuất và đăng ký danh mục giáo trình biên soạn, giáo trình dịch sử dụng giảng dạy các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường năm 2022, cụ thể như sau:"

Xem tiếp

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Địa lý

  • 28/06/2021 08:40

Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một số bản đồ địa lý tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên”.

Xem tiếp

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG-HCM với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

  • 25/06/2021 15:07

Ngày 24/6, tại phòng dự án TRIG, Trường Đại học An Giang đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản thảo luận giữa ĐHQG-HCM với Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Công đoàn Trường Đại học An Giang trao hỗ trợ cho công đoàn viên khó khăn

  • 24/06/2021 14:40

Ngày 24/6, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi lễ trao hỗ trợ cho công đoàn viên Phan Minh Trung (Trung tâm Tin học) do gia đình vừa xảy ra biến cố lớn.

Xem tiếp

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai

  • 24/06/2021 10:28

Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn”.

Xem tiếp

Thông báo về việc đăng ký thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt tuyển sinh đại học năm 2021

  • 23/06/2021 09:02

"...Nhà trường thông báo việc đăng ký và tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, cụ thể như sau:..."

Xem tiếp

Hội nghị trực tuyến “Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”

  • 23/06/2021 08:01

Ngày 22/6, Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng, chống ma túy (PSD) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021”.

Xem tiếp

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021-2022

  • 21/06/2021 15:14

"...Trường Đại học An Giang lập kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2021 - 2022"

Xem tiếp

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

  • 18/06/2021 14:45

Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp”.

Xem tiếp

Bế mạc Hội thảo trực tuyến về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2021 (lần thứ 15)

  • 17/06/2021 16:13

Ngày 16/6/2021, tại phòng dự án TRIG đã diễn ra buổi lễ Bế mạc Hội thảo trực tuyến về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2021 (lần thứ 15).

Xem tiếp