Nghiệm thu giáo trình “Lập trình web”

  • 27/06/2022 09:50

Ngày 24/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Lập trình web” thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật phần mềm bằng hình thức trực tuyến. PGS. TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng đã chủ trì buổi nghiệm thu.

Xem tiếp

Đoàn viên công đoàn cơ sở Trường tham dự chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với đoàn viên, công nhân lao động năm 2022

  • 27/06/2022 08:01

Ngày 23/6, đoàn viên công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tham dự chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với đoàn viên, công nhân lao động năm 2022.

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch về việc đăng ký học chương trình thứ hai của năm học 2022-2023

  • 24/06/2022 11:05

"...Căn cứ Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình t...

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2021-2022

  • 23/06/2022 16:32

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

  • 23/06/2022 09:17

Ngày 21/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài “Xây dựng website hỗ trợ theo dõi quá trình học tập của người học tại Trường Đại học An Giang” bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp

Tập huấn kỹ năng viết luận văn và trích dẫn tài liệu

  • 23/06/2022 08:43

Ngày 21/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đã tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng viết luận văn và trích dẫn tài liệu (Thesis Writing and Citation Skills).

Xem tiếp

Tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2022

  • 22/06/2022 08:29

Ngày 20/6, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổng kết và trao giải thưởng “Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Xem tiếp

Hội thảo Tập huấn Đổi mới sáng tạo trong giáo dục

  • 20/06/2022 20:13

Ngày 17 và 18/6/2022, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Tập huấn Đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Xem tiếp

Hội thảo chuyên môn thuộc Dự án AGB/2019/153

  • 18/06/2022 20:35

Ngày 16/6/2022,  Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo chuyên môn thuộc khuôn khổ Dự án AGB/2019/153.

Xem tiếp

Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT

  • 14/06/2022 11:52

"...Nhà trường thông báo đến các đơn vị và toàn thể sinh viên các nội dung như sau:"

Xem tiếp