Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

  • 31/05/2021 10:12

Ngày 28/05, Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồ...

Xem tiếp

An Giang University

Kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" Trường Đại học An Giang năm 2021

  • 31/05/2021 07:21

"...Trường Đại học An Giang tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021"

Xem tiếp

Xét duyệt 4 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM

  • 28/05/2021 23:48

Ngày 28/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 4 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG–HCM.

Xem tiếp

Thông báo về việc tuyển sinh đại học, văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học năm 2021

  • 28/05/2021 14:49

"...Trường Đại học An Giang thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2021"

Xem tiếp

Triển khai thêm 2 đề tài cấp ĐHQG-HCM

  • 26/05/2021 13:46

Ngày 25/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại hoc An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM.

Xem tiếp

Xét duyệt 2 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM năm 2022

  • 25/05/2021 09:30

Ngày 24/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

Xem tiếp

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu

  • 20/05/2021 08:35

Ngày 19/05, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài.

Xem tiếp

Xét duyệt 3 đề cương nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nông nghiệp

  • 19/05/2021 14:22

Ngày 18/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết của 3 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Xem tiếp

Báo cáo công khai năm học 2020-2021

  • 19/05/2021 08:15

"...Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân"

Xem tiếp

Lễ bàn giao tài sản của Trường Đại học An Giang từ UBND tỉnh An Giang về ĐHQG-HCM

  • 14/05/2021 08:19

Ngày 12/5, tại phòng Dự án TRIG đã diễn ra buổi lễ bàn giao tài sản của Trường Đại học An Giang từ UBND tỉnh An Giang về ĐHQG-HCM với sự tham dự và ch...

Xem tiếp