Sáng ngày 08/12/2018,  Đảng ủy Khối Dân chính Đảng phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học An Giang tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới cho 46 Đảng viên là cán bộ giảng viên và sinh viên của Trường.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối,  đồng chí  Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG và các học viên là cán bộ, giảng viên và sinh viên. Khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 2 tuần. Tại đây, các đảng viên được nghiên cứu và học tập 7 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng phát biểu khai giảng
Đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng phát biểu khai giảng

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Phan Minh Trí - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị đại diện Ban tổ chức thông qua chương trình học của Lớp bồi dưỡng
Đồng chí Phan Minh Trí - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị đại diện Ban tổ chức thông qua chương trình học của Lớp bồi dưỡng


Qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên được tiếp cận những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên không ngừng nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng mà mình đã chọn để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp phồn vinh.

Đảng viên là sinh viên tham dự khóa bồi dưỡng
Đảng viên là sinh viên tham dự khóa bồi dưỡng


Phát biểu khai giảng đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm chắc những kiến thức lý luận cơ bản; thường xuyên tự nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm trở thành đảng viên chính thức để góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Công Kha - Chuyên viên phòng Công tác sinh viên đại diện lớp học phát biểu cảm nghĩ
Đồng chí Trần Công Kha - Chuyên viên phòng Công tác sinh viên đại diện lớp học phát biểu cảm nghĩ


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG hy vọng các học viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm lớp học đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp để tiếp thu tốt các bài giảng. Đồng chí gửi lời chúc đến các học viên đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra cuối khóa.

Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ


Lê Mỹ - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: