Vào lúc 09 giờ 30, ngày 25/7/2016, Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Duy Tân đã diễn ra tại Phòng họp 1, khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.  PGS. TS. Võ Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và NGƯT. Lê Công Cơ - Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân đã ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai trường.

Những nội dung hợp tác chính bao gồm:
-  Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Trường Đại học Duy Tân sẽ phối hợp với Trường Đại học An Giang và các sở, ngành tỉnh trong tư vấn giải pháp tổng thể về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh An Giang, đặc biệt là hệ thống chính quyền điện tử (e-government);
Phối hợp nghiên cứu và triển khai các dự án liên quan đến quan trắc môi trường ứng dụng trong việc giám sát hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, dự báo cấp độ cháy rừng; kiểm đếm và kiểm định cây rừng; quản lý trà xuống giống, môi trường nước ao nuôi, theo dõi hệ thống kênh mương nội đồng...;
Xúc tiến cùng nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử và truyền thông trong tự động hóa nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, quản lý cây trồng theo quy trình VietGAP,...
- Về đào tạo:
Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học An Giang phối hợp triển khai tuyển sinh và đào tạo các khóa học thuộc các chương trình quốc tế mà Trường Đại học Duy Tân đã có hợp tác với các nước trên thế giới.
Liên kết tuyển sinh và đào tạo các ngành trình độ Thạc sĩ khi có sự đồng ý của chính quyền sở tại và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với mỗi công trình nghiên cứu khoa học, mỗi dự án triển khai, xây dựng hay chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật giữa hai bên sẽ có hợp đồng cụ thể về kinh phí, nhân lực và công việc của mỗi bên.
Đối với việc liên kết tuyển sinh và đào tạo các chương trình quốc tế, hai trường có hợp đồng cụ thể về kinh phí, học phí, cách thức triển khai và các điều kiện ràng buộc của đối tác thứ 3 (nếu có). Hai bên thành lập ban điều hành để xúc tiến và phối hợp thực hiện như công nhận lẫn nhau điểm số các học phần trong chương trình học nhằm giúp sinh viên có thể học tại Trường Đại học Duy Tân lẫn Trường Đại học An Giang để hoàn tất chương trình.
Hai Trường nghiên cứu hợp tác tuyển sinh và đào tạo các ngành Thạc sĩ theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp và được sự đồng ý của chính quyền địa phương nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh An Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Vào tháng 10/2016, hai bên sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể để hợp tác tuyển sinh và đào tạo các chương trình tiên tiến, quốc tế, chất lượng cao, thúc đẩy việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ là thế mạnh của mỗi bên nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Minh Trí

Hình ảnh :

Tin liên quan: