Lịch học chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Thời gian: từ ngày 12/09/2016 đến ngày 01/10/2016.

1. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Lý luận Chính trị, Khoa Văn hóa Nghệ thuật.

2. Khoa Sư phạm, Khoa Nông nghiệp - TNTN.

3. Khoa Kinh tế - QTKD, Khoa Nông nghiêp - TNTN.

=> Lịch học chi tiết mời xem tập tin đính kèm.

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Lich-hoc-tap-tuan-sinh-hoat-cong-dan-HSSH-khoa-moi-NH-2016-2017-01.pdf 878.294
1 Lich-hoc-tap-tuan-sinh-hoat-cong-dan-HSSH-khoa-moi-NH-2016-2017-02.pdf 891.524
1 Lich-hoc-tap-tuan-sinh-hoat-cong-dan-HSSH-khoa-moi-NH-2016-2017-03.pdf 803.415

Tin liên quan: