Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018, hình thức giáo dục thường xuyên (liên thông và văn bằng 2) ngày 08/12/2018. Chi tiết, mời xem trong tập tin đính kèm!

Đính kèm :
# Tên tập tin Dung lượng Tải về
1 Lich thi TS DH-CD nam 2018 - VLVH.pdf 603.081
Hình ảnh :

Tin liên quan: