Nghị quyết 03/NQ-HĐKĐCLGD của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc Gia TPHCM về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học An Giang.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin liên quan: