Ngày 01/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Đề tài thứ  nhất: “Ảnh hưởng của các mức xơ trung tính đến khả năng tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất thức ăn ở bò lai Black Angus 21 - 23 tháng tuổi tại tỉnh An Giang” do ThS Nguyễn Bình Trường – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm, ThS Trần Trung Tuấn – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, Khoa Nông nghiệp - TNTN là thành viên.
Đề tài đã thực hiện nghiên cứu trên bò lai hướng thịt (Black Angus x lai Zebu) tại An Giang giai đoạn 21-23 tháng tuổi, đánh giá khả năng tiêu thụ thức ăn và tiêu hóa dưỡng chất trong thời gian thí nghiệm.
Kết quả, đề tài đạt 83/100 điểm, xếp loại khá.
Đề tài thứ  hai: “Ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Quest để đánh giá độ giá trị của ngân hàng đề thi trắc nghiệm tại Trường Đại học An Giang” do ThS Nguyễn Thị Thu Thảo – Chuyên viên phòng Khảo thí và ĐBCL làm chủ nhiệm và nhóm cộng sự: ThS Ngô Thị Kim Duyên, ThS Nguyễn Văn Phúc, ThS Huỳnh Thanh Việt, ThS Mã Ngọc Linh và cô Hà Lan Vi.
Đề tài đã hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến đo lường, đánh giá chất lượng trắc nghiệm, bài trắc nghiệm bằng CTT và IRT; hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến mô hình RASCH và phần mềm QUEST; đánh giá chất lượng Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan 08 học phần thuộc 04 Khoa: Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ, Sư phạm và Nông nghiệp –TNTN tại Trường ĐHAG. Đồng thời nhóm nghiên cứu đề tài đã đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng và quy định đánh giá chất lượng Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan.
Kết quả, đề tài đạt 81/100 điểm, xếp loại khá.

Bạch Tuyết – TV

ThS Nguyễn Bình Trường – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi báo cáo đề tài
ThS Nguyễn Bình Trường – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi báo cáo đề tài

 

TS Lê Thị Thúy Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi thú y, Phản biện 2 góp ý cho buổi báo cáo
TS Lê Thị Thúy Hằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi thú y, Phản biện 2 góp ý cho buổi báo cáo

 

ThS Nguyễn Thị Thu Thảo – Chuyên viên phòng Khảo thí và ĐBCL báo cáo đề tài
ThS Nguyễn Thị Thu Thảo – Chuyên viên phòng Khảo thí và ĐBCL báo cáo đề tài

 

TS Đoàn Thanh Nghị - Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Phản biện 1 góp ý cho đề tài
TS Đoàn Thanh Nghị - Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin, Phản biện 1 góp ý cho đề tài


 

Hình ảnh :

Tin liên quan: