Ngày 12/5, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu Sách chuyên khảo “Chất lượng và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo lúa mùa nổi (Oryza sativa sp.) An Giang” do TS. Hồ Thanh Bình –  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang làm chủ biên.

Lúa mùa nổi là loại cây lương thực được trồng phổ biến ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chất lượng loại lúa này không thua kém các loại lúa trên thế giới. Tuy nhiên vẫn chưa có công bố khoa học chính thức liên quan đến thành phần dinh dưỡng và nghiên cứu sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo này. Sách được cấu trúc gồm 6 chương là tập hợp những nghiên cứu mới nhất về lúa mùa nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, là lĩnh vực chuyên sâu của ngành Công nghệ thực phẩm. Tài liệu nghiên cứu mong muốn góp phần bổ sung nguồn tài liệu khoa học và thúc đẩy đa dạng hóa nâng cao giá trị cho sản phẩm đặc sản này. 

TS Hồ Thanh Bình  – Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN chủ biên sách chuyên khảo
TS Hồ Thanh Bình  – Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa NN-TNTN chủ biên sách chuyên khảo

 

TS Hồ Thanh Bình  báo cáo trước Hội đồng
TS Hồ Thanh Bình  báo cáo trước Hội đồng


Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của sách chuyên khảo, đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đồng thời là một tài liệu giảng dạy, tham khảo cho học viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và một số chuyên ngành thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là đồng ý thông qua.
Cùng ngày, Hội đồng cũng đã nghiệm thu đề tài: “Điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ và tính đặt chỉnh Hölder của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số ” do ThS. Võ Thành Tài  – Giảng viên  Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu tìm một kết quả mới về điều kiện đủ cho tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ; nghiên cứu tính đặt chỉnh Hölder của bài toán điều khiển tối ưu phụ thuộc tham số.
Kết quả đề tài góp phần làm phong phú các kết quả về tính liên tục của ánh xạ nghiệm của bài toán điều khiển tối ưu tham số, ngoài ra đề tài cũng giúp định hướng nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Toán học. Kết quả, đề tài đạt 87/100, xếp loại Khá.

PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu
PGS.TS Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu


 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu đề tài

Thanh Trúc - TV
 

Hình ảnh :

Tin liên quan: