Ngày 20/8/2020, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu cấp cơ sở 3 đề tài thuộc Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên Thiên nhiên.

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện qui trình nuôi luân trùng siêu nhỏ (Brachionus angularis)” do TS. Nguyễn Hữu Yến Nhi - Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm đề tài, ThS. Trịnh Thị Lan và Nguyễn Thị Bích Hạnh làm thành viên.
Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện qui trình nuôi luân trùng nước ngọt siêu nhỏ Brachionus angularis để ứng dụng vào trong sản xuất giống các đối tượng tôm cá ở Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là phân lập và lưu giữ giống luân trùng, nuôi sinh khối linh trùng cho ăn tảo tươi và tảo Chlorella khô đạt mật độ 2000 ct/ml.
Theo Hội đồng Khoa học, kết quả của đề tài đáp ứng nhu cầu thức ăn tự nhiên cho lĩnh vực sản xuất giống của tỉnh nhà, đồng thời là một tài liệu khoa học bổ ích, thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang và các nhà nghiên cứu. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 84/100 điểm.
Đề tài “Sử dụng hoạt chất Arecolin trong hạt cau để trị bệnh nội ký sinh  trên cá lóc (Channa striata) giai đoạn giống” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Bộ môn Nuôi trồng thủy sản làm chủ nhiệm.
Nghiên cứu đã tìm ra liều lượng Arecolin thích hợp để điều trị bệnh nội ký sinh trên cá lóc, giúp người nuôi phòng và trị bệnh an toàn và hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu thực tế; khuyến khích sử dụng thảo dược trong công tác phòng và trị bệnh trên cá lóc nói riêng và động vật thủy sản nói chung. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 82,6/100 điểm.
Đề tài “Nghiên cứu khả năng sản xuất sinh khối và giá trị dinh dưỡng của dế ta (Gryllus bimaculatus) bằng nguồn thức ăn ở địa phương” do TS. Bùi Phan Thu Hằng - Bộ môn Chăn nuôi làm chủ nhiệm.
Nghiên cứu đã xác định năng suất sinh khối, lượng dưỡng chất ăn vào, tỷ lệ sống, tăng trọng trung bình và hệ số chuyển hóa thức ăn của dế ta nuôi nhốt bằng thức ăn ở địa phương, xác định giá trị dinh dưỡng của dế ta nuôi nhốt với các khẩu phần thức ăn khác nhau. Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, đề tài đạt 88,8/100 điểm.

Thanh Trúc - TV

TS Nguyễn Hữu Yến Nhi – Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản báo cáo tóm tắt đề tài
TS Nguyễn Hữu Yến Nhi – Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản báo cáo tóm tắt đề tài

 

Hội đồng phản biện đề tài
Hội đồng phản biện đề tài

 

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu
Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu

 

Hình ảnh :

Tin liên quan: